Ikäihmisten perhehoito on yksi tärkeimmistä painopisteistä lähivuosina. Trendel Oy on alkanut kehittää konseptia, jolla autetaan uusia perhehoitajia pääsemään alkuun. Konseptiin kuuluu hyödyllistä tietoa sisältävät www-sivut, tilojen kartoitus, avustava teknologiapaketti sekä tuki ongelmatilanteissa.