Osallistuimme 1.6.2017 Ihmisoikeuskeskuksen ja VANE:n järjestämään teemaseminaariin ”Esteettömyys ja saavutettavuus”. Paikalla oli edustajia useista eri yhdistyksestä ja järjestöistä. Luentojen asiantuntijoina toimivat mm. Ympäristöministeriön hallitussihteeri Mari Pensamo ja Valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Markus Rahkola. Lisäksi saimme kuulla mielenkiintoiset Kynnys ry:n, Invalidiliitto ry:n ja Näkövammaisten liitto ry:n kommenttipuheenvuorot.